Skip to content Skip to footer

SynAthina

Грција’s Docs SynAthina

SynAthina обезбедува простор кој обединува, поддржува и им помага на граѓанските групи кои се вклучени во подобрување на квалитетот на животот во градот. Со координирање на непроценливиот ресурс на граѓански групи, SynAthina активно ги слуша потребите на својот народ и на тој начин се ревитализира.

Со поддршка на активностите на граѓаните, Градот создава нова перцепција за односот помеѓу граѓанското општество и локалната власт и го негува нивниот однос од двете страни.

  • Собирање: собирање на активностите на граѓаните преку нив учење кои се нивните приоритети за градот.
  • Поврзување: овозможување на групите и граѓаните да ги актуелизираат своите активности и да ги охрабрат да соработуваат со други групи, спонзори и институции.
  • Издовјување: избирање на оние активности кои имаат поголемо влијание врз градот и го истражуваат нивниот потенцијал за употреба во локалното управување.
  • Вклучување: активирајте ги рефлексите околу градот за да може потребите на градот да имаат поголемо влијание во однос на сегашните потреби на неговите граѓани. Активностите на граѓаните можат да доведат до промени во политичките приоритети на градот, до надградба на регулативите и до поедноставување на процедурите.

Иницијативата претставува краудсорсинг во јавната политика, што се користи за пронаоѓање на нови сознанија, информации како и граѓански инцијативи. Платформата може да служи како технолошки овозможувач што може да ја зголеми брзината и леснотијата на учество и идеално како алатка за политика или средство за копродукција. Овој пристап, исто така наречен „пребарување од страна на граѓаните“, често се користи за да се постигнат задачи од големи размери, да се најдат решенија за проблеми или да се соберат информации. Неговиот потенцијал како механизам за решавање проблеми произлегува од фактот што и првобитниот креатор на процесот на решавање на проблемот и учесниците во процесот (граѓаните), имаат взаемна и заедничка корист.

Вид на практика/Студија на случај Национална иницијатива, веб-страница
Година на спроведување 2013
Jaзик англиски, грчки
Цел јавноста, граѓаните на Атина
Забелешки/други коментари SynAthina е иницијатива на Градот Атина

 

https://www.synathina.gr/el/

Discussion (0)

There are no comments for this doc yet.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

  • Default
  • Dark