Skip to content Skip to footer

Aesopos платформа

Грција’s Docs Aesopos платформа

Платформата „Aesopos“ е развиена од Институтот за образовна политика и е иновативна интегрирана алатка за развој, дизајн, пишување, евалуација и презентација на Дигитални интерактивни наставни скрипти во модерна и функционална средина. Поточно, платформата „Aesopos“ поддржува дизајнирање и користење на постоечки дигитален материјал со користење на голем број интерактивни алатки кои ги користат најновите веб технологии.

Дигиталниот материјал може да се трансформира и целосно да се прилагоди на структурата на дигиталните наставни сценарија, бидејќи креаторот може да ги користи достапните алатки поединечно и во комбинација, во зависност од неговата имагинација, правејќи задачи со наставни цели, тематски таксономии, фази на имплементација итн.

Иницијативата претставува краудсорсинг во јавната политика, што се користи за пронаоѓање на нови сознанија, информации како и граѓански инцијативи. Платформата може да служи како технолошки овозможувач што може да ја зголеми брзината и леснотијата на учество и идеално како алатка за политика или средство за копродукција. Овој пристап, исто така наречен „пребарување од страна на граѓаните“, често се користи за да се постигнат задачи од големи размери, да се најдат решенија за проблеми или да се соберат информации.

Неговиот потенцијал како механизам за решавање проблеми произлегува од фактот што и првобитниот креатор на процесот на решавање на проблемот и учесниците во процесот (граѓаните), имаат взаемна и заедничка корист.

Вид на практика/Студија на случај Успешна национална студија на случај, дигитална алатка, веб-страница
Jaзик грчки
Цел наставници, студенти, истражувачи, воспитувачи

 

https://aesop.iep.edu.gr/

Discussion (0)

There are no comments for this doc yet.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

  • Default
  • Dark