Skip to content Skip to footer

Docs

You are viewing docs with the following tags: краудсорсинг-mk - View All Docs

Filter by: AttachmentsSearchКатегоријаTag

 Has attachment Title Author Created Last Edited Group Tags
Скопје.пулсе.еко

KMOP SKOPJE мај 17, 2023 мај 17, 2023 животна средина, краудсорсинг
Кроудсорсинг во културното наследство

KMOP SKOPJE мај 17, 2023 мај 17, 2023 краудсорсинг, културно наследство
Краудсорсинг – Мноштво енергија ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГИ ВО НОВАТА ТЕХНОЛОШКА СРЕДИНА

KMOP SKOPJE мај 17, 2023 мај 17, 2023 краудсорсинг, онлајнзаедници
Краудсорсинг за изучување јазици во Турција, Босна и Херцеговина, Македонија и Полска

KMOP SKOPJE мај 17, 2023 мај 17, 2023 краудсорсинг, учењејазици
Краудсорсинг транскрипција на историски ракописи: Граѓанската наука како сила за откривање на историски докази од ракописите за хрватската глаголица

KMOP SKOPJE мај 17, 2023 мај 17, 2023 граѓанско учество, дигитални хуманистички науки, историски докази, краудсорсинг, хуманистички науки
Краудсорсинг платформа ECAS

CARDET мај 17, 2023 мај 17, 2023 вештачка интелигенција, краудсорсинг, платформа, популизам

There are no docs for this view.

вештачка интелигенција, краудсорсинг, платформа, популизам
Viewing 1-6 of 6 docs
  • Default
  • Dark