Skip to content Skip to footer

Кроудсорсинг во културното наследство

Кипар’s Docs Кроудсорсинг во културното наследство

Целите на оваа студија, во рамките на Заедничката културна активност 6, се:

  1. Да се утврди планираниот пристап и практики во рамките на збирниот екосистем на Europeana во однос на метаподатоците oд добиената содржина.
  2. Да се истражи, колку што е можно посеопфатно, минатите и постоечките иницијативи за краудсорсинг на ДХН низ цела Европа, систематски опишувајќи го нивниот статус, стекнување и солидно разбирање за тековните практики.
  3. Проценка на изводливоста, посакуваноста и предизвиците со кои се соочуваат во секој напор да се зајакне протокот од таквите иницијативи за да се овозможи внесување на нивните метаподатоци или пристап до нивната содржина преку Europeana.
  4. Обезбедување препораки и насоки за разгледување од страна на Europeana, агрегаторите и институциите за културно наследство.
  5. Поддржување на создавањето на материјали за обука на екосистемот Europeana во смисла на каква било договорена интеракција со Europeana околу средствата коишто се набавени и испорачување на тоа со соодветни средства (на пр.
    вебинари, Europeana Pro).

Студијата се фокусира на Културното наследство кое е категорија на хуманистичките науки. Тоа се однесува на употребата на метаподатоци и содржини од кроудсорсинг.

Вид на практика/Студија на случај Студија
Година на спроведување 2020
Јазик Англиски
Цел Кроудсорсинг иницијативе низ Европа

 

https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projectpartner/EuropeanaCommonCultureProjectFiles/Crowdsourcing%20study%20report.pdf

Discussion (0)

There are no comments for this doc yet.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

  • Default
  • Dark