Skip to content Skip to footer

Docs

You are viewing all docs.

Filter by: AttachmentsSearchКатегоријаTag

 Has attachment Title Author Created Last Edited Group Tags
ПРОЕКТ BRAVE

KMOP мај 17, 2023 мај 17, 2023
Ретро-дигитализација и толкување на хрватските книги по граматика пред илиризмот – RETROGRAM

KMOP SKOPJE мај 17, 2023 мај 17, 2023 дигитализација, дигитална лингвистичка, портал, учење јазик, хрватска граматика
Скопје.пулсе.еко

KMOP SKOPJE мај 17, 2023 мај 17, 2023 животна средина, краудсорсинг
Стрип проект Папа Мфуму’Ето

University Of Peloponnese мај 17, 2023 мај 17, 2023
Фотодентро дигитално складиште за едукативен материјал

Institute Of Education Policy мај 17, 2023 мај 17, 2023 дигитален едукативен материјал, дигитални алатки, настава, објекти за учење, образовни сценарија, отворени образовни ресурси
Проектот Хомер мултитекст

University Of Peloponnese мај 17, 2023 мај 17, 2023 мултимедија, поврзување, придонес
Претставивање на минатото на Мичиген

University Of Peloponnese мај 17, 2023 мај 17, 2023 Краудсорсинг на фото-разгледници, култура, локална историја, Мичиген
Складиште за дигитални образовни активности Ifigeneia

Institute Of Education Policy мај 17, 2023 мај 17, 2023

There are no docs for this view.

Viewing 1-8 of 74 docs
  • Default
  • Dark