Skip to content Skip to footer

Docs

You are viewing all docs.

Filter by: AttachmentsSearchКатегоријаTag

 Has attachment Title Author Created Last Edited Group Tags
Стрип проект Папа Мфуму’Ето

University Of Peloponnese мај 17, 2023 мај 17, 2023
Фотодентро дигитално складиште за едукативен материјал

Institute Of Education Policy мај 17, 2023 мај 17, 2023 дигитален едукативен материјал, дигитални алатки, настава, објекти за учење, образовни сценарија, отворени образовни ресурси
Проектот Хомер мултитекст

University Of Peloponnese мај 17, 2023 мај 17, 2023 мултимедија, поврзување, придонес
Претставивање на минатото на Мичиген

University Of Peloponnese мај 17, 2023 мај 17, 2023 Краудсорсинг на фото-разгледници, култура, локална историја, Мичиген
Складиште за дигитални образовни активности Ifigeneia

Institute Of Education Policy мај 17, 2023 мај 17, 2023
Уметност и архитектура на Ирска

SPECTRUM мај 17, 2023 мај 17, 2023
Речник на ирски јазик за меѓународна терминолошка листа

SPECTRUM мај 17, 2023 мај 17, 2023 културните традиции, лингвистиката
Политичка рамка за дигиталната култура

KMOP Policy Centre мај 17, 2023 мај 17, 2023 дигитална култура, отворени податоци, рамка на политики, центар за податоци

There are no docs for this view.

дигитална култура, отворени податоци, рамка на политики, центар за податоци
Viewing 1-8 of 74 docs
  • Default
  • Dark